نحوه تغییر فرمت متن پیام در WhatsApp

نحوه تغییر فرمت متن پیام در WhatsApp

تغییر فرمت متن پیام در WhatsApp : واتساپ به شما امکان می دهد متن داخل پیام های خود را قالب بندی کنید یا به عبارت دیگر فرمت آن را تغییر دهید. لطفاً توجه داشته باشید که پس از فعال کردن این ویژگی دیگر غیرفعال کردن آن امکان پذیر نیست.

برای تغییر فرمت متن پیام ها در واتساپ می توانید از دستورات زیر استفاده کنید. از این دستورات در پنل وال مسیج نیز می توانید استفاده کنید:

نوشته کج:

برای کج کردن( italicize ) یک پیام ،در دو طرف متن “_” قرار دهید:

_متن پیام به این شکل نمایش داده میشود _

برجسته:

برای برجسته کردن پیام،در دو طرف متن”*” قرار دهید:

*متن پیام به این شکل نمایش داده میشود*

خط کشی شده:

برای خط کشی کردن یک پیام ،در دوطرف متن “~” قرار دهید.

~متن پیام به این شکل نمایش داده میشود~

مطالب مرتبط

در صورت درخواست مشاوره فرم ذیل را تکمیل نموده تا کارشناسان ما در کوتاه ترین زمان با شما تماس بگیرند.

برای تست کردن وال مسیج فرم ذیل را تکمیل نموده و از سه روز سرویس تست استفاده نمایید.